Kvalitetsunderhåll är A och O när det gäller ekonomi i virkestorkanläggningar. Det vet vi efter att i mer än 48-års tid tillhandahållit service när det gäller fogning, tätning, renovering och diffusionsbehandling av virkestorkar.

På grund av att vi alltid varit noga med att leverera högsta kompetens och högsta kvalitet på ingående material, har vi under årens lopp skapat en mycket gedigen meritlista över utförda, hållbara kvalitetshöjande åtgärder.

Oavsett var i landet Er anläggning är belägen, kontakta oss i frågor som rör Er virkestorkanläggning. Vi har genom åren sett stora fördelar med att tillhandahålla ett planerat underhåll som kommer att ge er en förhöjd torkkapacitet och därmed bättre ekonomi.

Om ytskikt – betong blir skadat erfodras specialkompetens. Vår serviceavdelning består av välutbildade tätningstekniker som kan avhjälpa uppkomna skador och därmed undviks effektivt följdskador och merkostnader.

Vi ser gärna att planeringen av dessa åtgärder kan genomföras under alla årets månader där torkkapaciteten inte behöver stängas i för stor utsträckning.

Vi erbjuder / utför nu även

• Serviceavtal med rullande underhållservice.
• Rengöring av värmebatterier och fläktpaket.
• Byte av fläpps.
• Byte av lister till portar och dörrar.

Hör gärna av Er så kommer vi och besöker Er, för att ge ett förslag på åtgärdsplan och offert.

För mer information besök vår hemsida
www.tatningsmetoder.se/virkestorkservice

Med bästa hälsningar

Janne Tellin
Tel: 0930-316 51 E-post:janne@byggtema.com