Om tatningsmetoder.se

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har tatningsmetoder.se skapat 6 blogginlägg för.

Öka driftsekonomi på Er virkestorksanläggning

Kvalitetsunderhåll är A och O när det gäller ekonomi i virkestorkanläggningar. Det vet vi efter att i mer än 48-års tid tillhandahållit service när det gäller fogning, tätning, renovering och diffusionsbehandling av virkestorkar. På grund av att vi alltid varit noga med att leverera högsta kompetens och högsta kvalitet [...]

2018-05-12T08:16:54+00:00

Malå Setra Group -Budgeterar för sitt underhåll!

Vi har satt som främsta mål att bedriva planerat underhåll av våra anläggningar, säger Johnny Lindström, vid Setra Groups sågverk i Malå. Det är nödvändigt att vara förutseende för att på bästa sätt förvalta de investeringar som bolaget gjort i produktionsbyggnaderna och därför har Byggtema Virkestorkservice valts att bedriva [...]

2017-11-13T13:31:29+00:00

Stenvalls Trä AB – Lövholmen i Piteå ökar!

Stenvalls Trä AB - i Piteå har satt som målsättning att fördubbla produktionen inom en femårsperiod och samtidigt öka företagets vidareförädling av klentimmer. För det krävs optimerad produktion och ett väl planerat underhåll, dvs. även av företagets produktions-byggnader. Nytt klentimmersågverk på Lövholmen togs i bruk [...]

2017-11-13T13:34:26+00:00

Setra Group – Skinnskattebergs

Sågverket i Skinnskatteberg är det största av Setra Groups fem furusågverk. Här  producerar årligen 250,000 m3 sågad vara. Anläggningen förfogar över 16 kammartorkar och 5 kanaltorkar. I många år har Byggtema Virkestorkservice fått förtroendet att underhålla och uppgradera dessa byggnader. Som bekant betingar virkestorkanläggningar ett högt [...]

2017-11-13T13:34:34+00:00

Kährs -Världsledande på trägolv

Ur erfarenhet uppstår många idéer. Det är Kährs ledord vilket starkt bidragit till att företaget i mer än 150 år fått förtroendet att leverera snygga hållbara trägolv till kunder över hela världen. För att garantera att produkterna håller hög kvalitet när de lämnar fabriken i Nybro, [...]

2017-11-13T13:34:48+00:00

För ökad livslängd och förbättrad torkprocess!

Under senaste åren har representanter för sågverksindustrin i Norge och Sverige inventerat behovet av åtgärder som gör det möjligt att kostnadseffektivt underhålla befintliga virkestorkar av betong. Här har Byggtema Tätningsmetoder valts att ingå med sin underhållstekniska kompetens. Ladda ner en checklista här! Bakgrund till att Byggtema valts är vår mer än [...]

2017-11-13T13:33:45+00:00
Till toppen