Brandtätning – livsviktigt brandskydd

Brandtätning har flera funktioner, rädda liv och begränsa skador på egendom.

Brandtätning och brandfog är ett passivt brandskydd

  • Begränsa spridningen av eld och rök genom att avgränsa den till ett enda utrymme.
  • Skydda utrymningsvägar för säker utrymning
  • Skydda byggnadsstrukturen och därmed säkerställa dess hållbarhet

I alla byggnader finns det olika krav på brandskydd. Vi hjälper er med brantätning i allt från renovering, ny produktion och till/ombyggnad av hyreshus, kontor eller industribyggnader. Tänk på att det alltid är fastighetsägarens ansvar att brandkrav uppfylls i fastigheten.

För att uppnå det bästa resultatet med en så lång livslängd som möjligt är det stor vikt att välja rätt material och att brandtätningen utförs på ett korrekt sätt!
Vi samarbetar nära ett flertal ledande materialleverantörer av brandtätning. Det kan vara en brandfog, brandskivor eller svällande fogmassa som hindrar rökgaser och eld att ta sig fram, allt efter vilka krav som ställs. Låt oss hjälper er att ta fram den bästa tekniska lösningen för er brandtätning.
Av oss får ni full dokumentation av all brandtätning som vi utfört i ert projekt. Efter avslutat arbete så lämnar vi ifrån oss en dokumentation innehållande egenkontroll för respektive brandtätning, ritningsunderlag markerat med utförda brandtätning, samt intyg som intygar ett korrekt utfört arbete. Detta för att underlätta för brandkonsult, brandingenjör eller sakkunnig i den slutgiltiga dokumentationen och kontrollen.
För oss är det självklarhet att ta hänsyn till de miljö och kvalitetskrav som ställs på oss entreprenör och de produkter vi använder vid brandtätning.

Vi hjälper Er genom hela processen från projektering, brandtätning till slutbesiktning.

Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig som arkitekt, stomleverantör, byggherre, eller byggföretag att välja rätt utförande och brandtätning för att få en fog med rätt funktion och lång livslängd som möjligt.

Våra projektledare och fogtekniker är välutbildade inom brandtätning, vi har lång branscherfarenhet och är mycket effektiva vid brandtätning.

Vi är auktoriserad och medlem i Fog & Brandskyddsföretagen tidigare SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund, vilket är en trygghet för dig som beställare. Vi följer deras rekommendationer och regelverk vid utförande av fogning / brandtätning. För att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt med brandtätning kontakta oss i ett så tidigt skede av projektet som möjligt så vi kan vara med i val av lösningar och utförande.

På Byggtema jobbar vi med dessa frågor om brandtätning varje dag och vi vet precis hur varje jobb ska utföras för att våra uppdragsgivare ska bli nöjda. Som ett etablerat företag med många års erfarenhet så hoppas vi kunna lösa ert projekt. Fördelen med att anlita oss är att vi levererar ett helhetskoncept.

Oavsett om du arkitekt, stomleverantör, byggherre, eller byggföretag erbjuder vi dig support av brandtätning!

Vill ni veta mer om Byggtema och vad vi gör?
Kontakta oss redan så berättar vi mer om våra tjänster och produkter.
Tel +4693031650 E-post info@byggtema.com