Byggtema erbjuder planerat underhåll & renoveringar av era Virkestorkar!


Byggtema är experter på underhåll & renoveringar av Virkestorkar. Vi utför gärna renovering av era Kammartorkar, Kanaltorkar och Vandringstorkar.

Virkestorkar, om det så gäller Kammartorkar, Kanaltorkar eller Vandringstorkar byggda i Prefab betong, platsgjuten betong, samt rostfria Torkkammare. Dessa behöver renoveras efter ett antal år där miljön har börjat att tära på betong. Vi lägger stor vikt på att utföra noggrann renoveringsåtgärd samt hög klass på  fogmaterial, tätningsmaterial. Vi genomför behandling i virkestorkarna så att livslängden förlängs och att Tork Kvaliteten på virket håller jämn, hög och kontrollbar kvalite.

Behovet av renovering är den samma om det så gäller Kammartorkar, Kanaltorkar eller Vandringstorkar, vänta inte för länge med att renovera era virkestorkar, se till att ni får en Tillståndskontroll utförd av vår virkestorks specialist, se nedan.

Kontakta vår supportavdelning på tel. 0930-31650 så hjälper vi gärna till! Du kopplas då till vår virkestork specialist som har lång erfarenhet av underhåll och renovering av virkestorkar och kammartorkar, eller läs mer nedan/på nästa sida!

Tillståndskontroll

Byggtema utför tillståndskontroller av era virkestorkar om det så gäller Kammartorkar, Kanaltorkar eller Vandringstorkar. Vi analyserar vilka åtgärder som är nödvändiga att utföra för att värdesäkra virkestorkar och kammartorkar, men också för att åstadkomma så bra resultat som möjligt för virket som torkar genom att skydda mot skadeangrepp och höga fukthalter.

Under tillståndskontroller protokollförs synliga brister och i sådana fall anges även orsak och verkan, t.ex. Försämrad torkprocess för virket. När betongelement eller ytskiktet är skadat anges riskfaktorer som vilka följdskador av torkarnas resultatet

Förebyggande Underhåll

För att utföra förebyggande virkesunderhåll på så bra sätt som möjligt krävs ofta att torkprocessen stoppas tillfälligt i virkestorkar och kammartorkar, exempelvis vid omställningar eller under annan överenskommen tid! Vi erbjuder därför att förebyggande underhåll genomförs i förutbestämda intervaller vilka överenskommes i ett Underhållsavtal.

Förbättrat Underhåll

Vår personal är specialutbildad och använder vid alla förbättringsuppdrag, utrustning och produkter av högsta kvalitet med certifikationer för att skydda mot skadeangrepp och höga fukthalter. Åtgärderna som utförs resulterar i kvalitet som genomgående motsvarar nyskick av virkestorkar och kammartorkar. Det har visat sig att förbättringsåtgärder är mycket lönsamma särskilt när otätheter har uppstått som nästan alltid åstadkommer varierat/ojämnt torkresultat i virket. Vid förbättrat underhåll strävar vi även efter att synliggöra vad som bidrog till att felet inträffade och vad som går att göra för att undvika att samma fel inträffar igen. Vi tillhandahåller därför ett dokument med ett antal punkter som är enkla att löpande följa upp och kontrollera inne i torkkammaren men även utanför anläggningen..

Kontakta vår supportavdelning på tel. 0930-31650 så hjälper vi gärna till! Du kopplas då till vår virkestork specialist som har lång erfarenhet av underhåll och renovering av virkestorkar och kammartorkar.

Nyheter!

Rengöring av värmebatterier och fläktpaket.
Vi kommer genom vår kunniga personal genomföra kontinuerlig Service och Rengöring för en optimal produktion till en lägre energikostnad.

Byte av flärps.
Vi genomför besiktning och byten av defekta och skadade Flärps, så att optimal torkprocess kan bibehållas.

Byte av lister till portar och dörrar.
Slitage av tätningslister och andra tätningar kring Portar och Dörrar är en vanlig brist, detta kan vi åtgärda med besiktning samt byte för att ge en lägre energikostnad och högre och jämnare torkprocess.

Serviceavtal med rullande underhållservice.
Vi ser att genom ett serviceavtal så skulle ovan nämnda åtgärder för virkestorksbyggnaden ger Er:

– Färre driftstopp
– Högre produktionsnyttjande
– Bättre driftsekonomi