Byggtema Virkestorkservice erbjuder er planerat underhåll!

Temperaturer mellan -20 och +100 grader, 95% luftfuktighet och ett PH-värde rund 3,2-3,4 skapar en enorm påfrestning på virkestorken. Byggtema är expert på underhåll av dessa utsatta byggnader.

Tillståndskontroll

Byggtema utför tillståndskontroll vilket betyder att vi analyserar vilka åtgärder som är nödvändiga att utföra för att värdesäkra anläggningen, men också för att åstadkomma så bra torkresultat som möjligt. Under tillståndskontrollen protokollförs synliga brister och i sådana fall anges även orsak och verkan, t.ex. försämrad torkprocess. När betongelement eller ytskikt är skadat anges riskfaktorer, t.ex. vilka följdskador som kan uppkomma ifall man underlåter att åtgärda skadan.

Förebyggande Underhåll

För att utföra förebyggande underhåll på så bra sätt som möjligt krävs ofta att torkprocessen stoppas, t.ex. vid omställningar eller under annan överenskommen tid. Vi erbjuder därför att förebyggande underhåll genomförs i förutbestämda intervaller vilka överenskommes i ett Underhållsavtal.

Förbättrat Underhåll

Vår personal är specialutbildad och använder vid alla förbättringsuppdrag utrustning och produkter av högsta kvalitet. Det borgar för att åtgärderna som utförs resulterar i kvalitet som genomgående motsvarar nyskick.Det har visat sig att förbättringsåtgärder är mycket lönsamma. Det gäller inte minst när otätheter har uppstått som nästan alltid åstadkommer varierat/ojämnt torkresultat. Vid förbättrat underhåll strävar vi även efter att synliggöra vad som bidrog till att felet inträffade och vad som går att göra för att undvika att samma fel inträffar igen. Vi tillhandahåller därför ett dokument med ett antal punkter som är enkla att löpande följa upp och kontrollera.

Kontakta vår supportavdelning på tel. 0930-316 50 så hjälper vi gärna till! Du kopplas då till vår virkestorkspecialist som har lång erfarenhet av underhåll och renovering av virkestorkbyggnader.

Nyheter!

Rengöring av värmebatterier och fläktpaket.
Vi kommer genom vår kunniga personal genomföra kontinuerlig Service och Rengöring för en optimal produktion till en lägre energikostnad.

Byte av flärps.
Vi genomför besiktning och byten av defekta och skadade Flärps, så att optimal torkprocess kan bibehållas.

Byte av lister till portar och dörrar.
Slitage av tätningslister och andra tätningar kring Portar och Dörrar är en vanlig brist, detta kan vi åtgärda med besiktning samt byte för att ge en lägre energikostnad och högre och jämnare torkprocess.

Serviceavtal med rullande underhållservice.
Vi ser att genom ett serviceavtal så skulle ovan nämnda åtgärder för virkestorksbyggnaden ger Er:

– Färre driftstopp
– Högre produktionsnyttjande
– Bättre driftsekonomi