Ljudtätning

I alla våra åtagande används tillbehör som ger högeffektiv ljudtätning. Personalen har i grunden en gedigen utbildning men också lång yrkesvana att utföra bullersaneringsåtgärder i bostadsfastigheter, lokaler och industrikomplex.

För mer information kontakta oss på 0930 – 316 50
E-post: info@tatningsmetoder.se