Ljudtätning – för en lugn och trivsam inomhusmiljö!

Idag ställs det höga ljudkrav på inomhusmiljön i byggnader så att ljud inte ska sprida sig mellan olika rum och våningsplan. Bullersanering av ljud från utemiljön så som oljud från trafik och närliggande industrier ska hindras att tränga in i byggnaden.

För att minimera ljudläckage mellan rum krävs en 100 procent tät väggkonstruktion. En springa med endast 1 millimeters bredd kan släppa igenom så mycket ljud att konstruktionen tappar större delen av sin ljudisolerande förmåga!

Tänk på att det alltid är fastighetsägarens ansvar att ljudkraven uppfylls i fastigheten. I alla byggnader finns det olika krav på ljudtätning. Vi hjälper er med ljudtätning i allt från renovering, ny produktion och till/ombyggnad av hyreshus, kontor eller industribyggnader.

För att uppnå det bästa resultatet med en så lång livslängd på ljudtätningen som möjligt är det stor vikt att välja rätt material och att ljudtätning utförs på ett korrekt sätt!
Vi samarbetar nära ett flertal ledande materialleverantörer av ljudtätning, låt oss hjälper er att ta fram den bästa tekniska lösningen för er ljudtätning.
Av oss får ni full dokumentation av all ljudtätning som vi utfört i ert projekt, efter avslutat arbete så lämnar vi ifrån oss en dokumentation innehållande egenkontroll för respektive ljudtätning, ritningsunderlag markerat med utförda ljudtätning, samt intyg som intygar ett korrekt utfört arbete. För oss är det självklarhet att ta hänsyn till de miljö och kvalitetskrav som ställs på oss entreprenör och de produkter vi använder vid ljudtätning.

Vi hjälper er genom hela processen från projektering, ljudtätning till slutbesiktning.

Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig som arkitekt, stomleverantör, byggherre, byggföretag eller fastighetsägare att välja rätt utförande och ljudtätning för att få en fog med rätt funktion och lång livslängd som möjligt. Våra projektledare och fogtekniker är välutbildade inom ljudtätning, vi har lång branscherfarenhet och är mycket effektiva vid ljudtätning.

Vi är auktoriserad och medlem i Fog & Brandskyddsföretagen tidigare SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund, vilket är en trygghet för dig som beställare. Vi följer deras rekommendationer och regelverk vid utförande av fogning / ljudtätning. För att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt med ljudtätning kontakta oss i ett så tidigt skede av projektet som möjligt så vi kan vara med i val av lösningar och utförande.

På Byggtema jobbar vi med dessa frågor om ljudtätning varje dag och vi vet precis hur varje jobb ska utföras för att våra uppdragsgivare ska bli nöjda. Som ett etablerat företag med många års erfarenhet så hoppas vi kunna lösa ert projekt. Fördelen med att anlita oss är att vi levererar ett helhetskoncept.

Oavsett om du arkitekt, stomleverantör, byggherre, byggföretag eller fastighetsägare erbjuder vi dig support av ljudtätning!
Vill ni veta mer om Byggtema och vad vi gör?
Kontakta oss redan så berättar vi mer om våra tjänster och produkter.
Tel +4693031650 E-post info@byggtema.com