Fogning

För att uppnå det bästa resultatet med en så lång livslängd som möjligt är det stor vikt att välja rätt material och att fogning utförs på ett korrekt sätt!

Vi hjälper er genom hela processen från projektering, fogning till slutbesiktning.

För oss är det ett självklart att ta hänsyn till de miljö och kvalitetskrav som ställs på oss och de produkter vi använder vid fogning.

Vår erfarenhet av fogning är din trygghet i vårt samarbete!

Byggtema AB Entreprenadavdelning har i över 50 år varit med och byggt Norden. Som ett av Sveriges äldsta fogentreprenad företag har vi stor erfarenhet när det gäller alla typer av fogning och tätning i samtliga byggnader, tillverkade i trä, betong, stål, aluminium och glas mm.

Bostäder, kontor, skolor, sjukhus, anstalter, idrottsarenor, gallerior till industribyggnader, vattenkraftverk etc.

Fogar och fogning behövs i alla typer av byggnader och vi har erfarenheten. En byggnad har många typer av fogar / tätningar med mängd olika krav på rörelseupptagningsförmågor och funktioner.

Utvändig fogning

Vi hjälper er med all fogning utvändigt. Här är det viktigt att fogen skyddar mot regn, vind samt störande trafikbuller och oljud som tränger in i byggnaden.

Invändig fogning

Vi hjälper er med all fogning inomhus för att uppnå ställda krav på samtliga fogar / tätningar

Dilatation – rörelse fog

Brand fogning / tätning

Ljud fogning / tätning

Sanitets fogning

Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig som arkitekt, stomleverantör, byggherre, eller byggföretag att välja rätt utförande och fogmaterial för att få en fog med rätt funktion och lång livslängd som möjligt.

Våra projektledare och fogtekniker är välutbildade inom fogning, vi har lång branscherfarenhet och är mycket effektiva vid fogning och vi är kända för att lägga snygga fogar!

Vi är auktoriserad och medlem i SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund vilket är en trygghet för dig som beställare. Vi följer deras rekommendationer och regelverk vid utförande av fogning / tätning.

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt kontakta oss i ett så tidigt skede av projektet som möjligt så vi kan vara med i val av lösningar och utförande.

På Byggtema jobbar vi med dessa frågor varje dag och vi vet precis hur varje jobb ska utföras för att våra uppdragsgivare ska bli nöjda. Som ett etablerat företag med många års erfarenhet så hoppas vi kunna lösa ert projekt. Fördelen med att anlita oss är att vi levererar ett helhetskoncept.

Vill ni veta mer om Byggtema och vad vi gör? Kontakta oss redan så berättar vi mer om våra tjänster och produkter.

Oavsett om du arkitekt, stomleverantör, byggherre, eller byggföretag erbjuder vi dig support av fogning och fogmaterial!

Tel +4693031650 E-post info@byggtema.com