Byggfogning

Det är viktigt att en fog utformas på rätt sätt för maximal täthet och livslängd.

Vi har under mer än 45 -års tidarbetat med byggfogning och låtit utveckla flera unika och kostnadsbesparande metoder i kombination med tätningsprodukter som rekommenderas av myndigheter, konsulter och försäkringsbolag. Dessa förhållanden tillsammans med vår kompetens och långa erfarenhet är viktiga dela i ett garanterat och kvalitetssäkrat materialval och utförande.

För mer information kontakta oss på 0930 – 316 50
E-post: info@tatningsmetoder.se