”Vi är ett kvalitetscertifierat specialistföretag med över 45 års erfarenhet som tjänsteleverantör.”

Byggtema Tätningsmetoder är genom SFR auktoriserad fogentreprenör och ett auktoriserat PCB-saneringsföretag. Vi utför all slags fogning, fogrenovering, brandtätning, våtrumsfogning, PCB-sanering.