Betonglagning

Vi tillhandahåller effektiv betonglagningsmetod som återställer betongens funktion och styrka. Vi rekommenderar åtgärden oavsett typ av åverkan eller sprickbildning. I samband med lagning kan även en skadeförbyggande ytskyddsbehandling utföras som innebär att liknande skador inte uppstår på andra ställen i betongen.

Vid nyproduktion och till/ombyggnad av hyreshus, kontor eller industribyggnader utför vi betonglagning av prefabricerad betongelement, pelare och balkar där det uppstått transportskador och montageskador.

Fastighetsunderhåll
Betongskador som uppkommit på ex. balkonger och loftgångar och entrétrappor kräver betonglagning för att inte vatten ska tränga in och skada dess hållbarhet. Fukt och vatten orsakar frostsprängning och skadar även armering som börjar rosta och minskar konstruktionens hållfasthet och livstid.

För att uppnå det bästa resultatet med en så lång livslängd på betonglagning som möjligt är det stor vikt att välja rätt material och att betonglagning utförs på ett korrekt sätt!

Låt oss hjälper er att ta fram den bästa tekniska lösningen för er betonglagning. Av oss får ni full dokumentation av all betonglagning som vi utfört i ert projekt,
efter avslutat arbete så lämnar vi ifrån oss en dokumentation innehållande egenkontroll för respektive betonglagning, ritningsunderlag markerat med utförda betonglagning, samt intyg som intygar ett korrekt utfört arbete. För oss är det självklarhet att ta hänsyn till de miljö och kvalitetskrav som ställs på oss entreprenör och de produkter vi använder vid betonglagning.

Vi hjälper er genom hela processen från projektering, betonglagning till slutbesiktning.

Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig som stomleverantör, byggherre, byggföretag eller fastighetsägare att välja rätt utförande och material av betonglagning för att få lång livslängd som möjligt.
Våra projektledare och fogtekniker är välutbildade inom betonglagning, vi har lång branscherfarenhet och är mycket effektiva vid betonglagning.

Vi är auktoriserad och medlem i Fog & Brandskyddsföretagen tidigare SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund, vilket är en trygghet för dig som beställare.

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt med betonglagning kontakta oss i ett så tidigt skede av projektet som möjligt så vi kan vara med i val av lösningar och utförande.

På Byggtema jobbar vi med dessa frågor om betonglagning varje dag och vi vet precis hur varje jobb ska utföras för att våra uppdragsgivare ska bli nöjda. Som ett etablerat företag med många års erfarenhet så hoppas vi kunna lösa ert projekt. Fördelen med att anlita oss är att vi levererar ett helhetskoncept.

Oavsett om du arkitekt, stomleverantör, byggherre, byggföretag eller fastighetsägare erbjuder vi dig support av betonglagning!
Vill ni veta mer om Byggtema och vad vi gör? Kontakta oss redan så berättar vi mer om våra tjänster och produkter.

Tel +4693031650 E-post info@byggtema.com

Exempel på skada som effektivt kan åtgärdas.