Sanitetsfogning

Vi arbetar med alla tillgängliga kvalitetsmaterial och erbjuder helhetslösningar för sanitetsutrymmen i bostadsfastigheter och lokaler. Vi utför även ytbehandling som innebär att fogbruket inte absorberar fukt och därigenom förebyggs allergier och skador på fogarna.

Renrumsfogning

I sjukhus och i utrymmen för läkemedelsframställning ställs mycket höga krav på sanitetstätningar. Våra utförandemetoder och materialval uppfyller rådande krav på hållbarhet och av myndigheter angivna hygieniska säkerhetskrav.