Sanitetsfogning

Vi arbetar med alla tillgängliga kvalitetsmaterial och erbjuder helhetslösningar för sanitetsutrymmen i bostadsfastigheter och lokaler. Vi utför även ytbehandling som innebär att fogbruket inte absorberar fukt och därigenom förebyggs allergier och skador på fogarna.

Renrumsfogning

I sjukhus och i utrymmen för läkemedelsframställning ställs mycket höga krav på sanitetfogning. Våra utförandemetoder och materialval uppfyller rådande krav på hållbarhet och av myndigheter angivna hygieniska säkerhetskrav.

Vi hjälper er med sanitetsfogning i allt från renovering, ny produktion och till/ombyggnad av hyreshus, kontor eller industribyggnader.

För att uppnå det bästa resultatet med en så lång livslängd på sanitetsfogning som möjligt är det stor vikt att välja rätt material och att sanitetsfogning utförs på ett korrekt sätt!

Låt oss hjälper er att ta fram den bästa tekniska lösningen för er sanitetsfogning. Av oss får ni full dokumentation av all sanitetsfogning som vi utfört i ert projekt, efter avslutat arbete så lämnar vi ifrån oss en dokumentation innehållande egenkontroll för respektive sanitetsfogning, ritningsunderlag markerat med utförda sanitetsfogning, samt intyg som intygar ett korrekt utfört arbete. För oss är det självklarhet att ta hänsyn till de miljö och kvalitetskrav som ställs på oss entreprenör och de produkter vi använder vid sanitetsfogning.

Vi hjälper er genom hela processen från projektering, sanitetsfogning till slutbesiktning.

Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig som stomleverantör, byggherre, byggföretag eller fastighetsägare att välja rätt utförande och material av sanitetsfogning för att få lång livslängd som möjligt.
Våra projektledare och fogtekniker är välutbildade inom sanitetsfogning, vi har lång branscherfarenhet och är mycket effektiva vid sanitetsfogning.

Vi är auktoriserad och medlem i Fog & Brandskyddsföretagen tidigare SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund, vilket är en trygghet för dig som beställare. Vi följer deras rekommendationer och regelverk vid utförande.

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt med sanitetsfogning kontakta oss i ett så tidigt skede av projektet som möjligt så vi kan vara med i val av lösningar och utförande.

På Byggtema jobbar vi med dessa frågor om sanitetsfogning varje dag och vi vet precis hur varje jobb ska utföras för att våra uppdragsgivare ska bli nöjda. Som ett etablerat företag med många års erfarenhet så hoppas vi kunna lösa ert projekt. Fördelen med att anlita oss är att vi levererar ett helhetskoncept.

Oavsett om du arkitekt, stomleverantör, byggherre, byggföretag eller fastighetsägare erbjuder vi dig support av sanitetsfogning!
Vill ni veta mer om Byggtema och vad vi gör?
Kontakta oss redan så berättar vi mer om våra tjänster och produkter.
Tel +4693031650 E-post info@byggtema.com