Vi har satt som främsta mål att bedriva planerat underhåll av våra anläggningar, säger Johnny Lindström, vid Setra Groups sågverk i Malå.
Det är nödvändigt att vara förutseende för att på bästa sätt förvalta de investeringar som bolaget gjort i produktionsbyggnaderna och därför har Byggtema Virkestorkservice valts att bedriva underhållet.

Som bekant betingar virkestorkanläggningar ett högt anläggningsvärde och erfarenheten visar att det är mycket lönsamt att underhålla och även renovera anläggningarna med metoder utvecklade av Byggtema Virkestorkservice.  Många gånger blir byggnaderna återställda till nyskick, säger Lindström och fortsätter. – Jag vill även understryka vikten av att vara förutseende och därför planerar vi gärna in underhållet under vårt budgetarbete.

Setra i Malå lägger alltså stor vikt vid att värdesäkra bolagets torkanläggningar, något som både direkt och långsiktigt minskar kassationen. – Samtidigt kan vi garantera god leveranssäkerhet för Setra Malås trävaror där marknaden finns: I Sverige, Nordafrika, England, Danmark, Baltikum, Kina och nu senast har Korea kommit till. Panelprodukter levererar vi till Norge, Japan, Storbritannien, Italien, Grekland och inom Sverige. När det gäller PAR-varor (planed allround) är Storbritannien vår absolut största kund, medan impregnerade produkter i huvudsak levereras till Norge, Italien, England och självklart är Sverige en av våra större kunder.

Johnny Lindström avslutar med att vår framgångsfaktor beror på leveranssäkerhet och här utgör planerat underhåll en viktig faktor.

Här visas ett exempel när en virkestork uppgraderats till nyskick.

Kontakta vår supportavdelning på tel. 0930-316 50 så hjälper vi gärna till! Du kopplas då till vår virkestorksspecialist som har lång erfarenhet av underhåll och renovering av virkestorkbyggnader.