Under senaste åren har representanter för sågverksindustrin i Norge och Sverige inventerat behovet av åtgärder som gör det möjligt att kostnadseffektivt underhålla befintliga virkestorkar av betong. Här har Byggtema Tätningsmetoder valts att ingå med sin underhållstekniska kompetens.

Ladda ner en checklista här!

Bakgrund till att Byggtema valts är vår mer än 45- åriga erfarenhet av tätningar och fogningsarbeten i byggnader och drygt 35 -års erfarenhet av betonglagningar och diffusionsbehandling i virkestorkar. Sågverken ser många fördelar med ökad livslängd och förbättrad torkprocess i sina virkestorksanläggningar.

I samband därmed har framkommit att det mest lönsamma är att förutse uppkomsten av skador, dvs. innan skadorna blir så omfattande att det krävs stora ekonomiska insatser för att återställa drifts- och kvalitetsfunktionen. Utifrån det förhållandet har periodiska besiktningar rekommenderats.

Läs hur det går till här.

Dessa behovsbesiktningar anses även ha till uppgift att underlätta budgetarbetet på sådant sätt att det blir möjligt att planera in rätt underhållsåtgärd när det ekonomiskt och produktionsmässigt passar allra bäst.

Läs mer på hemsidan

OBS! Oavsett plats i Sverige eller storlek på anläggningen erbjuder Byggtema åtgärdsbesiktning och kvalitetsunderhåll på virkestorkar byggda i betong.