Sågverket i Skinnskatteberg är det största av Setra Groups fem furusågverk. Här  producerar årligen 250,000 m3 sågad vara. Anläggningen förfogar över 16 kammartorkar och 5 kanaltorkar. I många år har Byggtema Virkestorkservice fått förtroendet att underhålla och uppgradera dessa byggnader.

Som bekant betingar virkestorkanläggningar ett högt anläggningsvärde och vår långa erfarenhet visar att det är mycket lönsamt att underhålla och även renovera med våra metoder, dvs. återställa dessa byggnader till nyskick. Hittills under året har anläggningen i Skinnskatteberg anlitat Byggtema Virkestorkservice för renovering av fyra kammartorkar.
Vi vill gärna berätta att vårt serviceteam under lång tid även utfört planerade underhållsåtgärder, dvs. betonglagningar och kvalitetssäkrad diffusionsbehandling.

Så här går det till  när vi gör torkservice

David Hildingstam, underhållschef vid sågverket i Skinnskatteberg, påtalar vikten av att värdesäkra deras torkanläggningar, något som direkt och långsiktigt minskar kassationen och samtidigt går det att garantera god leveranssäkerhet på trävarorna som i huvudsak levereras till Sverige, Nordafrika, England, Danmark och Japan.

En av virkestorkarna som genomgått rekonstruktion till nyskick, dvs. en kostnadseffektiv åtgärd som innebär kvalitetssäkrad torkprocess i ytterligare många år.

Gör en snabbcheck av era torkar

Maximera torkprocessen med planerat underhåll.