PCB-Sanering

Byggtema tätningsmetoder är auktoriserad entreprenör för PCB-sanering  samt auktoriserad fogentreprenör och följer SFR:s arbetsmodell vad gäller sanering samt återfogning. Vi utför små som stora saneringar antingen som total-, general- eller underentreprenör.

Byggtema tätningsmetoder har ett kundorienterat arbetssätt och har förståelse för vikten av att hitta saneringslösningar som samordnas med fastighetens verksamhet och brukare för att minimera störningar.

Vid en PCB-sanering med återfogning kan man, förutom den uppenbara miljövinsten, även få energivinster, förbättrad inomhusmiljö samt förbättra klimatskärmens funktion.

 Vi utför även PCB-Inventering
För mer information kontakta oss på 0930 – 316 50
E-post: info@tatningsmetoder.se