PCB-Inventering

Syftet med PCB-Inventering är att hitta de PCB-produkter som kan finnas i en byggnad som byggts eller byggts om under åren 1956 till 1973. Enligt PCB-förordningen (2007:19) skall dessa byggnader PCB-inventeras (en och tvåfamiljshus undantagna).

PCB kan finnas i tex fogmassor, golvbeläggningar, isolerglas och kondensatorer

Vi kan hjälpa er med:

  • Inventering/ provtagning
  • Upprättande av åtgärdsplan
  • Kravspecifikation vid saneringsupphandling
  • Redovisning till myndigheter
  • Utvärdering och uppföljning av genomförd sanering

Sedan slutet av 90-talet har Byggtema Ingått i Svenska Fogbranschens Riksförbund.
Nationellt har vi medverkat vid framtagning av godkänd utrustning och godkända arbetsmetoder för PCB-sanering. Det innebär att vi kan erbjuda säkra och ekonomiskt lönsamma analyser och åta oss kvalitetssäkrade saneringsobjekt.

Vi utför även PCB-Sanering

För mer information kontakta oss på 0930 – 316 50
E-post: info@tatningsmetoder.se